Ovládací panel C6.1

• určený na ovladanie rekuperačnej jednotky Domekt vybavenej riadiacim systémom C6. Pripojenie k rekuperačnej jednotke je káblom dĺžky 5 metrov - súčasť balenia

• vybavený farebným dotykovým displejom, integrovaným teplomerom a vlhkomerom pre monitorovanie vnútornej klímy - parametre prevádzkových režimov je možne zmeniť  priamo na ovládači

Ovládací panel C6.1

Vlastnosti ovládacieho panela C6.1:

- Elegantný dizajn

- Inteligentné ovládanie

- Farebný dotykový LED display

- Zobrazenie parametrov na ovládacom paneli

- Nastavenie všetkých parametrov na ovládacom paneli

- Výber Slovenského jazyka na ovládači

- Hlásenie poruchy a záznam posledných 50 chýb s časom a dátumom udalostí

- Uzamknutie ovládača pomocou PIN kódu

- Nastavenie teploty na ovládači

- Regulácie podľa teploty privádzaného, odvádzaného vzduchu alebo teploty v miestnosti

- Regulácia podľa „vyváženej“ teploty

- Plynulá regulácia výkonu ventilátorov nastavením požadovaného prietoku

- Režim regulácie prietoku: CAV konštantný prietok , VAV premenlivý prietok a DCV signálom 0-10V

- Týždenný časový program

- Režim dovolenka

- Regulácia vodného výmenníka ohrievač/chladič

- Regulácia DX výmenníka

- Regulácia pomocou snímačov kvality vzduchu

- Prevádzka jednotky podľa požiadavky

- Rekuperácia chladu

- Voľné chladenie

- Regulácia vetrania externým kontaktom

- Zobrazenie znečistenia filtra

Ovládací panel C6.2

• určený na ovladanie rekuperačnej jednotky Domekt vybavenej riadiacim systémom C6. Pripojenie k rekuperačnej jednotke je káblom dĺžky 5 metrov - súčasť balenia.  

• vybavený monochromatickým dotykovým displejom – parametre prevádzkových režimov sú prednastavené vo výrobe zmena parametrov sa vykonáva pripojením rekuperačnej jednotky k počítačovej sieti cez webový prehliadač alebo smartphon

Ovládací panel C6.2

Vlastnosti ovládacieho panela C6.2: 

- Moderný ovládací panel s dotykovými tlačidlami

- Prednastavené parametre z výroby

- Inteligentné a jednoduché ovládanie

 

Nastavenie parametrov pomocou smartphonu alebo webového prehliadača:

- Regulácie podľa teploty privádzaného, odvádzaného vzduchu alebo teploty v miestnosti

- Regulácia podľa „vyváženej“ teploty

- Režim regulácie prietoku: CAV konštantný prietok , VAV premenlivý prietok a DCV signálom 0-10V

- Týždenný časový program

- Režim dovolenka

- Regulácia vodného výmenníka ohrievač/chladič

- Regulácia DX výmenníka

- Regulácia pomocou snímačov kvality vzduchu

- Prevádzka jednotky podľa požiadavky

- Rekuperácia chladu

- Voľné chladenie

- Regulácia vetrania externým kontaktom

- Zobrazenie znečistenia filtra