• Vetranie jednotkami KOMFOVENT DOMEKT je ideálnym riešením nielen pre nové byty a domy, ale tiež pre rekonštrukcie existujúcich priestorov.
  • Jednotky spĺňajú požiadavky pre pasívne a nízkoenergetické domy – Energetická trieda „A“ alebo „A+“, certifikát Passive House Institute (Domekt R450V).
  • Jednotky sú vybavené vysokoúčinnými rotačnými alebo doskovými rekuperátormi, ktoré využívajú teplo odvádzaného vzduchu k predohrevu privádzaného chladného vzduchu v zimnom období. Doskové rekuperátory môžu byť aj v entalpickom prevedení.
rekuperacne jednotky
  • Nízke prevádzkové náklady spojené s nízkou hlučnosťou majú minimálny dopad na životné prostredie a prevádzka jednotky zabezpečuje komfort vo vetranom priestore.
  • PLUG & PLAY - jednotky sú plne pripravené k prevádzke – inteligentný systém merania a regulácie je prispôsobený vaším potrebám – stačí len spustiť a používať (napájací kábel je ukončený zástrčkou).

Rekuperačné jednotky s rotačným rekuperátorom

Táto technológia vetrania s rekuperáciou tepla je navrhnutá pre oblasti s chladnejšími klimatickými podmienkami, pretože jej priemerná ročná účinnosť je veľmi vysoká a tiež preto že nedochádza k namŕzaniu rekuperátora.

Rekuperácia tepla s účinnosťou až do 87% - Rotačný výmenník tepla je v podstate koleso vyrobené z hliníkovej fólie s vysokou tepelnou vodivosťou, ktoré prenáša teplo z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu pri pomalej rotácii . 

V moderných vzduchotechnických jednotkách s rekuperáciou tepla dochádza k  zmiešavaniu vzduchu v pomere menšom ako jedna desatina percenta.

Vetrania s rekuperáciou tepla, kde sa využíva rotačný rekuperátor vracia do vetraných priestorov nielen teplo, ale aj časť vzdušnej vlhkosti. Preto sa vzduch v miestnostiach nevysúša a jednotka nepotrebuje odvod kondenzátu.

Vo vzduchotechnických jednotkách s rekuperáciou tepla, kde sa používa k rekuperácií tepla  doskový rekuperátor  je v prípade námrazy k rozmrazovaniu použitý teplý odvádzaný vzduchu alebo elektrickým ohrievač. Počas rozmrazovania doskového rekuperátora je jeho účinnosť nulová a tým sa znižuje celková ročná priemerná účinnost vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou tepla.

Výhody rotačného rekuperátora oproti doskovému rekuperátoru

• Zisk tepla a čiastočne aj vlhkosti  - netreba odvod kondenzátu a zároveň v zime nedochádza k vysušovaniu vzduchu 

• Riziko namŕzania rotačného rekuperátora je veľmi malé 

• Zvyšuje celkovú priemernú ročnú účinnosť tepla vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou tepla

rekup jednotky s rotač rekuperatorom

Rekuperačné jednotky s rotačným rekuperátorom

rekup jednotky s doskovym rekuperatorom

Rekuperačné jednotky s doskovým rekuperátorom

rekup jednotky lokalne

Rekuperačné jednotky lokálne su ideálne riešenie pre bytové jednotky alebo domy, kde už nie je možné umiestniť vzduchové potrubie. Jednoduchá montáž.

Potrubie k rekuperačným jednotkám:

  • Flexi potrubie  - ohybné plastové potrubie / hadica / do interiéru

Potrubie

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: Potrubie vzduchu spája rozvádzací box s boxom pre distribučné elementy /tanierove ventily, mriežky/. Na vykonanie tesného spoja sa používajú tesniace gumičky a odporúča sa spoj zaizolovať PVC páskou.  

Popis: Flexibilné potrubie zabezpečuje prúdenie vzduchu v interiéri. Štruktúra potrubia - HDPE. Vnútorná strana potrubia s hladkou výplňou.  Potrubie môže byť  vybavené:

- antibakteriálnou ochranou na zamedzenie tvorby plesní a baktérii

- antistatickou ochranou z elektrostaticky nevodivého materiálu na zamedzenie zachytávania prachových častí.
Vonkajší priemer potrubia - 90 mm a 75 mm

  • Ohybné potrubia tepelne izolované – ALSDL

Ohybné potrubie

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: Izolované ohybné potrubie sa používa na prepojenie rekuperačnej jednotky a rozvádzacieho boxu a rekuperačnej jednotky a potrubia do exteriéru. Na vykonanie tesného spoja sa odporúča spoj zaizolovať hliníkovou páskou.

Priemer hadice sa volí podľa priemeru hrdla rekuperačnej jednotky alebo výustky rozdeľovacieho boxu. Ak sú priemery rozdielne je nutné použiť prechodový kus. 

Popis: hliníkové potrubie zvukovo a tepelne izolované s perforovanou vložkou vo vnútri. Izolované minerálnou vlnou, pokrytou hliníkovo polyesterovým plášťom.

Používajú na  prepojenie krátkych trás vzduchotechnického potrubia vzhľadom na ich špirálovité prevedenie časom môže prísť k zanášaniu. 

  • Tlmiče hluku

Tlmič hluku

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: pre  zníženie hluku smerom do interiéru sa montujú medzi rekuperačnú jednotku a rozdeľovací box. K rozdeľovaciemu boxu a k rekuperačnej jednotke sa dopoja pomocou ohybného tepelne izolované potrubia – ALSDL. Na vykonanie tesného spoja sa odporúča spoje zaizolovať hliníkovou páskou.

Pre  zníženie hluku smerom do exteriéru / blízkosť susedného domu ap. / sa montujú medzi rekuperačnú jednotku a odvodné potrubie do exteriéru. K odvodnému potrubiu a k rekuperačnej jednotke sa dopoja pomocou ohybného tepelne izolované potrubia – ALSDL. Na vykonanie tesného spoja sa odporúča spoje zaizolovať hliníkovou páskou.

Priemer tlmiča hluku sa volí podľa priemeru hrdla komponentov medzi ktoré sa vkladá / hrdlo rekuperačnej jednotky a výustka rozdeľovacieho boxu  alebo odvodné potrubie do exteriéru

Pre zvýšenie útlmu sa môže inštalovať i viac tlmičov za sebou.

Popis: je určený na zníženie hluku v kruhových potrubiach vzduchu v ľubovoľnom smere prúdenia vzduchu. Vyrobený z pozinkovaného plechu. Izolačná hmota je minerálna vlna.